Over de CO2-calculator voor scholen

Over de CO₂-calculator

De CO2-calculator is een digitale tool die het mogelijk maakt om de CO2-uitstoot van de emissiebronnen in jouw basis- of secundaire school te monitoren en in te zetten bij klimaateducatie.

De leerlingen voeren metingen uit en vullen de gegevens in in de CO2-calculator. Deze rekent alles om naar CO2-uitstoot en geeft deze bevattelijk weer.
Door deze tool educatief te gebruiken, wordt het makkelijk om CO2-doelstellingen voor jouw school te formuleren, op te volgen en te bereiken.

Zo werk je mee aan CO2-reductie en een betere toekomst!

mos