Beheer het schoolprofiel

2. Beheer het schoolprofiel

In het schoolprofiel kan de schoolverantwoordelijke een aantal gegevens van de school beheren die van belang zijn bij de berekeningen. 

  • Het aantal leerlingen maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot per leerling in de grafieken weer te geven. Het aantal leerlingen wordt best jaarlijks aangepast naar het werkelijke aantal. 
  • Indien gewenst kan de schoolverantwoordelijke de lokalen van de school en hun oppervlakte ingeven*. Dit maakt het mogelijk om het verbruik te vergelijken met dat van andere scholen met vergelijkbare oppervlakte. Per lokaal kan je ook aangeven of en hoeveel het buiten de schooluren nog wordt gebruikt. 
  • Kies bij 'emissiebronnen' welke gegevens je via de CO2-calculator wenst bij te houden of  waarover je simulaties wenst te doen. De verschillende emissiebronnen die je kan activeren zijn: afval, energie, papier, transport, voeding en water

*Tip! Schakel leerlingen in voor het opmeten van de lokalen en het berekenen van de oppervlakte. Dit is meteen een les toegepaste wiskunde.

 

mos